Jax did it twice!

Utility Test

 

The Utility Test is divided into three main segments: 

 

1) Field Group – Each dog is hunted for a minimum of 30 minutes and is evaluated on:

  • Search
  • Pointing
  • Steadiness on Game
  • Retrieve of Shot Bird
  • Retrieve of Dragged Game

2) Water Group

  • Search for a Duck
  • Walking at Heel
  • Remaining by Blind
  • Steadiness by Blind
  • Retrieve of a Duck

3) Judgment of Physical Characteristics.

 

2 weken geleden behaalde Jax een Price 3, maar nu flikt hij het met slechts 1 verliespunt en dus een Price 1. En dat met een leeftijd van slechts 1 jaar en 10 maanden.